Banzai Sushi Delivery

3623 6th Ave S, Ste B
Seattle, WA 98134
(206) 388-3551
www.banzai-sushi.com